Rks

Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj

Mirje 19, SI- 1000 Ljubljana

Tel: +386 1 2414 300, Fax: +386 1 2414 344     

 E-mail: infotocka@rks.si

Najdi prostovoljca v sebi

Rdeči križ Slovenije obvešča, da se potrebe po prostovoljcih na terenu zelo hitro spreminjajo in če želite ponuditi svoja znanja in čas, vas vljudno vabimo in naprošamo, da svoje podatke vnesete v spodnji obrazec. V primeru potrebe vas bomo poklicali.

Vsem tistim, ki ste pomoč že ponudili, se iskreno zahvaljujemo!

RKS spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje da bo osebne podatke, pridobljene prek prijavnice skrbno varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter jih uporabljal zgolj za namen zagotavljanja prostovoljcev v skladu s prijavnico (pomoč migrantom)./SRC respects your privacy and is committed to protect personal data obtained through the Application Form carefully in accordance with applicable Law on the protection of personal data and will be used only for the purpose of providing volunteers, in accordance with the application form (assistance to migrants).

Dovoljujem, da RKS moje osebne podatke uporabi tudi za namen vpisa v splošno prostovoljsko bazo RKS./I allow the SRC to use my personal data also for the purpose of entry in the general SRC volunteer base.